Instrumenter

Det er mulig å lære å spille på mange instrumenter hos oss. Vi prøver å etterfølge alles ønsker så godt det går, an men vi er også nødt til å tenke på helheten slik at vi ikke blir et korps med for eksempel bare fløyter og slagverk. Alle instrumentene er like viktige for at vi skal få et til godt korps med høy musikalsk kvalitet. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS