Ny i korpset?

Ordliste

Aspirant ("AK"): Førsteårsmusikant. Aspirantene får utdelt instrument tidlig på høsten og har spilletimer med instruktør noen uker før de møtes i aspirantkorpset. Aspirantkorpset har egen dirigent. I løpet av aspirantåret blir musikanten kjent med instrumentet sitt, og lærer å lese noter. Aspirantene spiller av og til sammen med juniorkorpset, og deltar på felleskonserter med korpset. De lærer også å marsjere og deltar i toget på 17. mai.  

Dirigent: Tone Fossum Olsson og Vibeke Kohl dirigerer aspirantkorpset og juniorkorpset. Britt Haaland dirigerer Hovedkorpset.  

Distriktsmesterskap (DM): Konkurranse der ulike skolekorps konkurrerer mot hverandre i 1.-4. divisjon. Hvert korps har øvd inn et repertoar på 2-3 sanger som de fremfører foran publikum og dommere, og blir bedømt etter en poengskala. Foreldre og/eller annen familie deltar som regel som publikum på konserten 

Facebook: Korpset har en åpen facebookgruppe som er tilgjengelig for alle. Den blir brukt til å reklamere for korpset og loppemarkedet vårt. Vi har også to lukkede facebookgrupper - en for foreldrene, og en for de eldste musikantene og fans (som for eksempel foreldre). Disse brukes til å kommunikasjon og bildedeling innad i gruppa.  

Foreldrevakt: 1-2 foreldre er vakter under øvingene for aspirant- og juniorkorpsene. Hovedoppgavene er å hjelpe til å rigge øvingslokalet (ta frem stoler, notestativ, slagverk) - og å rydde etterpå. Det kan også være behov for hjelp til å holde orden under øvelsen og å hente inn barna inn igjen etter pausen. Hver korpsfamilie har 1-2 foreldrevakter i løpet av semesteret.  

Hovedkorps ("HK"): De eldste/mest erfarne musikantene. Etter to år i juniorkorpset rykker musikanten opp i hovedkorpset. Hovedkorpset spiller avansert musikk, og konkurrerer i Distriktsmesterskapet. De har også deltatt på NM. I tillegg spiller de sammen med juniorkorpset på 17. mai, showkonserten og på andre oppdrag. Junior- og hovedkorps drar på turer sammen.  

Instrument: Alle får utdelt et instrument de får låne av korspet. Instrumentene er kostbare så det er viktig å ta godt vare på dem. Pakk instrumentet pent ned i instrumentkassen når det ikke er i bruk. Ved behov for reperasjoner/vedlikehold - si fra til dirigent eller materialforvalter.  

Juniorkorps ("JK"): Etter et år som aspirant, rykker musikantene opp i juniorkorpset. Musikantene har vanligvis to år i juniorkorpset. I juniorkorpset blir repertoaret betydelig utvidet, og korpset spiller noen ganger sammen med aspirantkorpset, andre ganger sammen med hovedkorpset. De deltar i egen klasse på Distriktsmesterskapet. De drar på turer og seminarer sammen med hovedkorpset.  

Konsert: Korpset spiller flere konserter gjennom året, i tillegg til showkonserten (se nedenfor), har vi julekonsert og sommerkonsert. På konsertene viser korpset fram det de har øvd inn for foreldre og søsken - og eventuelt andre inviterte. 

Komite: Grupper med egne ansvarsområde i korpset.  Korpset har loppekomite, uniformskomite og materialforvalter. Det kan også bli opprettet andre komiteer ved behov.  

Loppemarked: En gang i året har Tranby skolekorps loppemarked. For musikantene og foreldrene innebærer dette en helg i september hvor vi blir mer kjent med hverandre mens vi leter etter og selger brukte, men (nesten) like fine ting til inntekt for korpset. Dette er korpsets hovedinntektskilde, og bidrar til at foreldrebetalingen kan holdes lav. Loppemarkedet er basert på en betydelig dugnadsinnsats fra foreldre. Loppemarket er inndelt i ulike butikker, og hver forelder for tildelt sin butikk som de bidrar til å drive dene helga. I forkant av loppemarkedet skal loppene også samles inn. Utover dette er det svært lite fast foreldreaktivitet.  

Materialforvalter: Materialforvalter har oversikten over korpsets instrument, og hjelper til med enkelt vedlikehold/reparasjon. Materialforvaltar har også kontakt med instrumentverksted når det er behov for dette.  

Showkonsert: Hver høst har vi stor showkonsert. Dette er morsomme konserter hvor vi spiller litt annen type musikk til 17. mai og distriktsmesterskapet. De siste årene har vi hatt temaene ABBA, konsert med trylling i samarbeid med Håkon Esplo, Jonas i jungelen, Sound wars - filmmusikk fra John Williams (Star wars, Harry Potter osv), musikk fra Disneys verden. 

Spilletime: Alle musikanter har spilletime med instruktør en gang i uka.  

Storbandet: Et tilbud for musikanter fra ungdomsskolealder og oppover. Det gir de eldste musikantene et ekstra tilbud og utvikling. De styrer det meste selv – noe som også gjør dem til gode bidragsytere i korpsdriften. Etter litt kveldsmat spiller de litt videre.  

Turer: Korpset drar på noen turer i løpet av året. Vanligvis drar hoved og juniorkorpset en tur om høsten, hvor vi øver til showkonserten, og har sosialt samvær med bowling og pizza. Det har også pleid å være en tur om våren, med øving til distriktsmesterskapet, og sosialt samvær. I tillegg pleier vi å dra på en litt større sommertur i begynnelsen av sommeren. Noen år drar hele korpset med aspirant, junior- og hovedkorpset sammen, andre år deles de opp.  

Vafler: Hver siste onsdag i måneden har vi vaffelonsdag. Det betyr at alle får litt ekstra å kose seg med i pausen.

Søk
Driftes av Styreportalen AS