Showkonsert

Hver senhøst har vi showkonsert hvor vi spiller på Lier kulturscene. 
Tranby Skolekorps

2022: Musikk og mysterier

I 2022 laget vi en krimkonsert bygget rundt en krimhistorie. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS